ESP

Impermeabilitzacions a Tarragona


Morters de pressió, contrapressió, rígids o flexibles, amb certificat de potabilitat , làmines líquides impermeabilitzants, resines acríliques, poliuretans, flexibles, colorejades, incolores... Milers de solucions, per tot tipus de suport.


Terrasses, murs, cobertes...

Dipòsits

Fossos d'ascensor

Piscines