ESP

Aïllants i ignífugs a Tarragona


AÏLLENTS - INSUFLATS - AÏLLAMENTS TÈRMICS - PROJECTAT D'ESCUMA DE POLIURETÀ - TÈRMICS EN COBERTES

Aïllaments tèrmics reflexius, ignífugs amb tots els sistemes termoacústics per a terres, projeccions d'escuma de poliuretà, els seus problemes, tenen sempre una solució.


IGNÍFUGS

Especialistes d'ignífugs en estructures metàl·liques, de fusta, de formigó, mitjançant panells, pintura intumescent o projecció de morter.


  • Ignífugs
  • Ignífugs
  • Ignífugs
  • Ignífugs

PINTURA TÈRMICA

Gamma de pintures de base nanotecnològica amb microesferes de vidre buides en la seva formulació que eviten transferències tèrmiques per reflexió de la radiació. S'ofereix una aplicació específica potenciant les propietats necessàries en cada cas, com interiors, façanes i lluernes.


  • Pintura Tèrmica
  • Pintura Tèrmica

INSUFLAT

Sistema d'aïllament que permet obtenir un estalvi energètic sense restar metres quadrats a l'espai interior. Aquest aïllament aprofita les cambres d'aire existents entre els envans on es dipositen les partícules de l'insuflat.


  • Insuflat

PROJECCIÓ D'ESCUMA DE POLIURETÀ

El poliuretà projectat és un sistema d'aïllament molt emprat a les edificacions. Es pot fer servir en cobertes de tota mena i en façanes, sostres i terres per les seves característiques aïllants i les seves prestacions.


  • Projecció d'escuma de Poliuretà
  • Projecció d'escuma de Poliuretà
  • Projecció d'escuma de Poliuretà